Obchodní podmínky

 


 

mARTina
Martina Rejzlová
517 54 VAMBERK
IČO: 486 01 161
Tel.: 494 541 518

Mobil: 777 22 55 87
e-mail: martinakrajka@seznam.cz

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.martina-krajka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále také jen „provozovatel“, „dodavatel“) a kupujícího (dále také jen „zákazník“, „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (z.č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (z.č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle části osmé občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel (prodávající) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímtojeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodací podmínky
Zboží zasíláme poštou do 7 pracovních dní (obvykle v pondělí), pokud je zboží na skladě, v opačném případě dle individuální dohody. O případném zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete vždy informováni. Děkujeme za pochopení.


Expediční náklady
K ceně zboží účtujeme expediční poplatek Kč 89,- v případě zaslání zboží na dobírku, při platbě předem převodem na účet jsou účtovány zasílací náklady ve výši Kč 45,-. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

Záruka a reklamace
Na prodávané zboží poskytujeme záruční dobu 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace
Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Vrátíme peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.
V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem a vyrozuměním o odstoupení od kupní smlouvy.
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (§ 53 odst. 8 písm. c) OZ) a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů (§ 53 odst. 8 písm. e) OZ).

Dále není možno odstoupit od kupní smlouvy na dodávku podvinků (vzorů na paličkování) a dalších výrobků chráněných autorským zákonem.
Drobná změna vzhledu výrobku oproti vyobrazení je vyhrazena.